לתרומות

לתרומות בישראל לחץ על אפשרויות התשלום ▼

 

secure_payments.png

לתרומות בארה"ב לחץ על אפשרויות התשלום ▼

 

secure_payments.png

צור קשר

Proudly Designed by copyeidit - wix expert

  • Kollel Chatzot YouTube

הסכם יששכר זבולון

חשיבות רבה ללמידה תורה בחצות 

והנה מובא בספרים הקדושים עצה למי שלא יכול לקיים הנהגה קדושה זאת להיות ער מחצות לילה עד הבוקר, שיש לזה עצה לשכור אברך במקומו שיקיים את זה ויעלה לו כאילו הוא קיים כמו שכתוב: "בצל החכמה בצל הכסף". וכאשר זכינו בס"ד להקים כולל חצות כאן בעירנו בית שמש, בוודאי ראוי לכל אדם ואדם לתמוך בכולל, ויעלה לנדיבים גם להם את המעלות אלו של הקמים חצות.

הפתרון של יששכר וזבולון

כי העיקר הוא שצריך להשתדל בכל הכוח לעסוק בתורה כל חצות לילה עד שיעלה עמוד השחר, וילך להתפלל ולא יפסיק בשינה כלל ....

ואין קץ ותכלית לשכרו, ואין למעלה ממנו, ויהaיה מכלל אותם הצדיקים הגוזרים למטה ודבריהם מתקיימים למעלה!!!   

אם העולם היה יודע ממעלת מחזיקי כולל "חצות לילה" היו רודפים להחזיקם בכל כוחם וממונם!!!

אשרי אדם אשר זוכה לקחת חלק בהחזקת התורה הזאת, והיא מעלת הצדקה המובחרת ביותר!

החזקת אברך כולל "חצות לילה" = ₪2200

פרנס החזקת לילה = ₪1000

פרנס חודשי החזקה כולל חצות לילה = ₪18000

פרנס שבועי החזקת כולל חצות לילה = ₪4200

החזקת אברך כולל יום השישי = ₪200

!נודה לכם על נדיבותכם החשובה 

פרנס חודשי החזקה כולל חצות לילה

18000 ש"ח

פרנס החזקת לילה

1000 ש"ח

החזקת אברך כולל "חצות לילה"

2200 ש"ח

מודים לכם על נדיבותכם החשובה ללימוד תורה

החזקת אברך כולל יום השישי

200 ש"ח

פרנס שבועי החזקת כולל חצות לילה

4200 ש"ח