לתרומות

לתרומות בישראל לחץ על אפשרויות התשלום ▼

 

secure_payments.png

לתרומות בארה"ב לחץ על אפשרויות התשלום ▼

 

secure_payments.png

צור קשר

Proudly Designed by copyeidit - wix expert

  • Kollel Chatzot YouTube

דברי ראש הכולל

אחיי ואחיותיי היקרים!

זכני השם יתברך לפני 5 שנים לפתוח כולל חצות לילה ברמת בית שמש.

ורבים שואלים אותי מה העניין של כולל חצות לילה? למה לשנות לילה ליום? למה לעשות דברים כאלו מה העניין בקימת חצות לילה?

במספר מילים מועטות אני רוצה לתמצת את העניין במעלת קימת חצות לילה: כתוב בשו"ע (סימן א' סעיף א' וב') " המשכים להתחנן לפני בוראו יכוין לשעות שמשתנות המשמרות, שהתפילה שיתפלל באותן השעות על החורבן והגלות רצויה מאוד. וראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש ". והנה כותב בספר פסקי תשובות: כתוב באיכה (פ"ב י"ט): " קומי רוני בלילה לראש אשמורות " . והקב"ה בעת ההיא שואג כארי ואומר: " אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם.

ועל פי הזוהר הקדוש "חצות לילה" זוהי העת רצון הכי גדול שיש! ורבנו האר"י הקדוש גילה לנו ברוח קודשו שהוא הזמן המובחר ביותר שיש לקונן ולהתחנן על הגלות. ונתגלה לו מאליהו הנביא זכור לטוב סדר התיקונים שיש לומר בזמן חצות. ועל פי דעת רבנו האר"י הקדוש והמקובלים מי שעושה כן הוא אהוב למעלה ונחמד למטה ! והקב"ה ימלא כל משאלות ליבו לטובה ! וממתיק את הדינים ! והוא תיקון לפגם הברית ! וסגולה לפרנסה טובה ! ולבריאות הגוף ! חכמה ועוז ואריכות ימים ושנים ! ועוד הרבה מעלות טובות לאין שיעור !!!

עוד גילה לנו רבנו הקדוש ר' נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן : יש 24 שעות ביממה, וכנגדם יש בשמים 24 בתי דינים. כנגד כל שעה  שביום– יש כנגדו בית דין שדן את העולם באותה שעה.

אנשים עוברים ייסורים ועוברים קשיים, כאשר יש לאדם צער או קושי שידע שהסיבה לכך שדנו אותו באחד מהעשרים וארבע בתי דינים. כאשר אדם נמצא בשעה של צער וייסורים הוא מוכן לשלם את כל אשר יש לו כדי לצאת מן הצער. אנשים הולכים לצדיקים ונותנים פדיונות. ר' נחמן מברסלב אמר: שכדי לתת פדיון נפש לצדיק כדי שהצדיק יוכל לפעול את המתקת הדין בפדיון נפש, אותו צדיק צריך שיהיה בקי בכל העשרים וארבע בתי דינים שיש והוא צריך לדעת איזה מהבתי דינים דן את האדם. ובנוסף צריך שיהיה לו את הכח להיכנס לאותו בית דין ולהמתיק ממנו את הדין.

משל למה הדבר דומה ? לאדם שיש לו משפט, הוא בוודאי שוכר עורך דין טוב שילך לסנגר עליו, אך אם העורך דין לא יודע באיזה מהבתי משפט דנים את אותו אדם, והוא הולך לבית משפט במקום אחר, לא יועיל כמה אותו עורך דין הוא מפולפל וחכם גדול, הוא חייב לדעת היכן בדיוק דנים את אותו אדם ! כך בדיוק צריך שיהיה צדיק שבקי בכל העשרים וארבע בתי דינים, ושידע בדיוק איזה מהם דנו את האדם, וילך לאותו בית דין וימתיק מאותו אדם את הדין. ומי יודע היום לעשות דבר כזה ? אך יש עצה אחרת להסיר את הדין מעליו: כאשר אדם קם חצות לילה, "חצות לילה" מסיר מעל האדם את הדין כמו פדיון אמיתי. כאשר אדם קם חצות לילה הוא ממתיק מעליו את כל הדינים מכל העשרים וארבע בתי דינים שדנים אותו, ובנוסף גוזרים עליו גזרות טובות !!!

ועוד משפט אחד ר' נתן מברסלב אומר: שהגאולה הראשונה התחילה בזמן חצות לילה, והגאולה האחרונה תהיה בזכות מי שעוסק בתורה בזמן חצות לילה! רבותיי היקרים כמה קושי ומסירות נפש צריך כדי לקום כל לילה לילה חצות לילה. רוב העולם מכירים את העבודה הזאת לקום חצות לילה רק מפעם או פעמיים בשנה – ליל שבועות וליל הושענא רבא.  וכמה זה קשה  ומאמץ, וכדי לא להירדם הולכים ושוטפים פנים, מכינים קפה וזה קשה.

ובכן רבותיי היקרים האברכים היקרים אצלנו קמים לילה לילה כל השנה כולה! גם בזמן בין הזמנים שרוב הכוללים והישיבות יוצאים לחופשת בין הזמנים, אצלנו האברכים ממשיכים ללמוד לילה לילה!  אין אצלנו חופשות! ואפילו בימי חול המועד האברכים ממשיכים לקום כל לילה בזמן חצות לילה במסירות נפש מתוך שליחות לשמירה על עם ישראל, ומתפללים וממתיקים את הדינים מעלינו ומעל כל עם ישראל!

רבותיי היקרים הכולל נמצא בקשיים כספיים גדולים מאוד. ובידכם לעזור ולתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך את המפעל הקדוש הזה. אני קורא לכם מעומק הלב אחיי היקרים בואו נא לעזרת ה' בגיבורים,  בואו לקחת חלק במפעל הקדוש הזה. בואו ונמשיך להגדיל את המפעל הזה, ובמקום שיהיה רק מניין, שיהיה שתי מניינים, ויהיה ארבעה מניינים, וחמישה מניינים וכן הלאה בעזרת ה'. כל תוספת של עוד אברך שקם "חצות לילה" הוא מונע עוד פיגועים מעם ישראל, הוא מונע עוד צרות. אחיי ואחיותיי היקרים בואו נא לעזרת ה' בגיבורים, ותוסיפו עוד כח למפעל הקדוש הזה, ויהיה ה' עמכם ויתמלאו כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה. אני מודה לכם מאוד. ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם.   

בברכת התורה

הרב נפתלי הרמבם  יו"ר המוסדות

"בעל השדה" – בית שמש

(ע"ר) מספר עמותה 580534998

לפרטים ניתן להתקשר לפלאפון: 054-840-35-80

החזקת אברך כולל "חצות לילה" = ₪1800

פרנס החזקת לילה = ₪700

פרנס חודשי החזקת כולל חצות לילה = ₪18000

פרנס שבועי החזקת כולל חצות לילה = ₪4200

החזקת אברך כולל יום השישי = ₪200